Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

Doç.Dr. Yılmaz Karadeniz

Prof. Dr. Yılmaz Karadeniz, Malatya’nın Kale ilçesi Erdemli Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu kendi köyünde okuduktan sonra sırasıyla Malatya Atatürk Ortaokulu, Malatya Fatih Lisesi ve Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğrenim hayatını tamamladı. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Kaçar Hanedanı (1795-1925) isimli tez ile Doktor unvanını aldı. Doktora çalışması sırasında Tehran ve Tebriz’deki kütüphane ve arşivlerde araştırmalar yaptı. Yaklaşık on bir yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda tarih öğretmenliği ve idarecilik yaptı. Aralık 2007’de Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2012 yılında aynı üniversitede Yeni ve Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Doçent unvanını aldı. Halen Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. İran’ın 1700-1925 dönemi ile ilgili çok sayıda kitap ve makale çalışması bulunan yazar, Farsça bilmektedir. Evli ve iki çocuğu vardır.

Yazara Ait Kitaplar