Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

Dr. Ufuk Tavkul

15.12.1960 tarihinde Ankara’da doğan Ufuk Tavkul, TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünden Prof. Dr. Talat Tekin, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Dursun Yıldırım gibi hocalardan dersler alarak mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bölümünde Prof. Dr. M. Cihat Özönder’in öğrencisi oldu. Sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaparak “sosyoloji doktoru” unvanını aldı. Sosyoloji biliminde Kafkasya’nın etnik ve sosyo-kültürel yapısı üzerinde çalıştı. Bu arada Türkoloji alanında yaptığı araştırma ve çalışmalar neticesinde, 2002 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri bilim dalında “doçent” unvanını kazandı. 1988-2004 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Ufuk Tavkul, buradaki görevi sırasında Türk Dünyasına yönelik bibliyografyalar hazırlanması konusunda çalıştı. Sovyetler Birliği’nin dağıldığı ve bilim dünyasında bilgiye ulaşmanın zor olduğu 1990’lı yılların başında, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2 ciltlik Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası adlı eserin hazırlanışında görev aldı. 1998-2004 yılları arasında altı yıl boyunca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde Karaçay-Malkar Türkçesi, Tarihî Kıpçak Türkçesi, Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları, Kafkasya’nın Etnik ve Sosyal Yapısı konularında misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 2004 yılı Şubat ayında aynı bölümün doçentlik kadrosuna atandı. 2009 yılı Mart ayında profesör unvanını kazanan Ufuk Tavkul, halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazara Ait Kitaplar