Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

Ergin Ayan

16 Aralık 1954’te Trabzon’da doğdu. İlköğrenimini Trabzon’da, orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1991 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans tez eğitimini 1994’te Willermus Tyrensis’in Historia Rerum in Partibhus Transmarinis Gestarum (Deniz Aşırı Ülkelere Yapılan Seferlerin Tarihi) Adlı Eserinin XV., XVII. ve XVIII. Kitaplarının Türkçe Çevirisi adlı çalışmasıyla tamamladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1996 yılında tezi ile ilgili araştırmalar yapmak ve kaynak toplamak üzere bir süreliğine kendi imkânlarıyla Tahran’a gitti. 1997 yılında doktora eğimini sürdürmekte iken Kocaeli Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’ne okutmak olarak atandı. 1999 yılının Mart ayınca Horasan ve Civarındaki Oğuz Boyları isimli çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Aynı yıl Kocaeli bölgesinde meydana gelen deprem dolayısıyla kendi isteğiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne intikal edip, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2006 yılında bu fakülte Ordu Üniversitesi’ne bağlandı. 2009 yılında Doçent Dr. unvanını aldı. Çalışmaları daha çok Ortaçağ Selçuklu, Moğol, Haçlı Seferleri, Anadolu, İran ve Orta Asya tarih ve medeniyeti ile ilgilidir. Ortadoğu’da Yap-Boz ve Mütarekeden Mücadeleye isimli iki telif kitabı yayımlanmıştır. Bunların yanında muhtelif akademik dergilerde 60’ı aşkın bilimsel makalesi yayımlanmıştır. İyi derecede Almanca, orta derecede İngilizce, Farsça ve biraz da Arapça bilmektedir.

Yazara Ait Kitaplar