Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

Emine Sonnur Özcan

2005 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan Emine Sonnur Özcan, akademik kariyerine Hacettepe Üniversitesi’nde Erken Dönem İslam Tarih Yazımı Bağlamında Gerçeklik ve el-Mes’ûdî başlıklı doktora teziyle devam etti. 2013 yılında TÜBİTAK bünyesinde çalışmaya başlayan Özcan, geçtiğimiz yıllar içerisinde aynı kurumun farklı departmanlarında görevine devam etti. Çevirdiği eserlerle birlikte toplamda 8 adet basılmış kitabı bulunan Özcan, iyi seviyede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Yazara Ait Kitaplar