Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

Evren Mercan

Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde Harp Tarihi ve Strateji bölümünde yazdığı Osmanlı Bahriyesi'nde modernleştirme stratejisi bağlamında ilk Türk denizaltıları 'Abdülhamid' ve 'Abdülmecid' adlı Yüksek Lisans tezi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlandı. 2015’te Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladığı Sultan II. Abdülhamid Dönemi denizcilik stratejileri çerçevesinde gemi tedarik ve inşa faaliyetleri adlı Doktora tezi 2018 yılında Dergâh Yayınları tarafından II. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejisi adıyla kitap olarak basıldı. Kendisinin deniz harp tarihi ve stratejisi ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, kitap bölüm yazarlığı dışında muhtelif dergilerde de makaleleri bulunmaktadır. 2017 yılından beri Millî Savunma Üniversitesi ATASAREN ve Deniz Harp Okulu’nda misafir öğretim görevlisi olarak deniz harbi ve doktrinleri üzerine dersler vermektedir.

Yazara Ait Kitaplar