Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

George Vernadsky

George Vernadsky 1887 yılında St. Petersburg’ta Intelligentsia sınıfına mensup bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası da akademisyen olan Vernadsky, babasının aksine sosyal bilimlere yöneldi. 1905 yılında babasının görev yaptığı Moskova Üniversitesi’ndeki Tarih bölümüne girmesiyle başlayan akademik kariyerine; Freiburg, Berlin, St. Petersburg, Kırım gibi farklı yerlerde devam etti ve en nihayetinde Amerika’da bulunan Yale Üniversitesi’nde kariyerini noktaladı ve 1973 yılında New Haven’da hayata veda etti. Rus tarihi üzerine olan çalışmalarıyla ünlenen Vernadsky kariyeri boyunca bu konunun dışına çıkmadı. Eserlerini, Ortaya çıkışlarından itibaren Rusların diğer milletlerle olan ilişkilerini de göz önünde bulundurarak ve arşiv çalışmaları ağırlıklı olarak vermiştir. En bilindik çalışmaları olan Rusya Tarihi ile Moğollar ve Ruslar, Rus tarihini bir bütünlük ve devamlılık arz eden bir biçimde anlatmaktadır. Yazarın bu yaklaşımı, onun Lev Gumilev’in düşüncelerinden etkilendiği tezini desteklemektedir. Son yıllarını Amerika’da geçirmesi hasebiyle Rus kaynaklarına olan erişimi zorlaşmış ve bu zorluklar sonucunda arşiv çalışmaları azalmıştır. Yakın dönem Rus tarihi çalışmaları esnasında ortaya çıkan bu durum, Vernadsky’i eleştirenlerin temel dayanak notkasını oluşturmaktadır. Buna rağmen kendisinin Rusya Tarihi isimli eseri gerek tarih yazıcılığı gerekse de bütüncül tarih yaklaşımı konularında örnek gösterilebilecek önemli kaynakların başında gelmektedir.

Yazara Ait Kitaplar