Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

Hasan Ata Abeşi

Hasan Ata Abeşi (el-Abûşî), XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başı arasında yaşamış Tatar bilim adamlarındandır. Şihabeddin Mercani’nin açtığı yoldan yürüyen Abeşî; Mercanî, Babür ve Ebulgazi Bahadır Han gibi Türkçe tarih yazma geleneğini devam ettirmiştir. Kazan şehrinin meşhur âhund ve kadılarından biri olan Abeşî; hem fen ilimlerini hem de dinî ilimleri tahsil etmiş, eserinde Batılı tarihçiler kadar, Müslüman tarihçilerin verdikleri eserlerinden de faydalanmıştır.

Yazara Ait Kitaplar