Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

İbrahim Duman

1988 yılında Tokat’ta doğdu. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 2014 yılında Doç. Dr. Meryem Gürbüz danışmanlığında yürütülen “Haleb Selçuklu Meliki Rıdvân b. Tutuş (488-1095/507-1113)” adlı çalışma ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı doktora programına girmeye hak kazandı. 2018 yılında Prof. Dr. Osman G. Özgüdenli danışmanlığında yürüttüğü “Büyük Selçuklu Ordusunda Kullanılan Savaş Araç ve Gereçleri (1038-1157)” adlı çalışma ile doktorasını tamamladı. Meşhed Firdevsî Üniversitesi ve Tahran Allame-yi Tabataba’î Üniversitesinde ileri seviyede Farsça dil eğitimleri aldı. 2016-2017 yıllarında İran’da doktora çalışmaları için saha araştırmalarında bulundu. 2019 yılında İran Araştırmaları Merkezi (İRAM), yazarın kitabına kaynaklık eden doktora araştırmasını İranistik sahası çalışmalarında birinciliğe lâyık gördü. Hâlihazırda akademik faaliyetlerini bağımsız bir şekilde devam ettiren yazar, Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Yazara Ait Kitaplar