Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

M. İ. Artamonov

Sovyet tarihçisi ve arkeoloğudur. Modern Hazar tarihi çalışmalarının da kurucusu ve öncüsü bir bilim adamıdır. Mihail Artamonov’un bilimsel hayatı Leningrad Üniversitesi'nde odaklanmıştır. Bu üniversitede 1935 yılında profesör unvanı almış, 1949 yılında arkeoloji bölümünün başkanlığına atanmıştır. 1972 yılında ölen Rus tarihçi ve arkeolog M. İ. Artamonov’un Hazar Tarihi, (Türkler, Yahudiler, Ruslar) adlı eseri, sahasında yazılmış en temel kaynak eserdir. Artamonov’dan sonra Hazarlar, Ruslar ve Hazar Yahudileri hakkında eser yazanların hemen hemen tamamı, Artamonov’un bu kitabından geniş ölçüde faydalanmışlar; metodoloji olarak da onu taklit etmişlerdir.

Yazara Ait Kitaplar