Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

Mesudi

İslâm tarih ve coğrafyacıları arasında kısa adı Mesudî olarak bilinen yazarın tam adı Ebu’l Hasan Ali b. Hüseyin el-Mesudî’dir. Muteber kaynaklarda doğum yeri olarak Bağdat gösterilmektedir fakat doğum tarihi bilinmemektedir. Eserinde satır aralarına gizlenen bilgilere dayanarak yapılan tahmine göre 893 yılı civarında dünyaya gelmiştir. Yazarın kendi ifadesinden 912 yılına kadar Bağdat’ta ilim tahsil ettikten sonra çeşitli seyahatlere çıktığı anlaşılıyor. Öncelikle Fars ve Kirman bölgelerini gezmiş, arkasından İstahr’da bir süre kalmış, bunu müteakiben Horasan’a oradan da Hindistan’a geçmiştir. Hindistan’dan da Çin’e geçen Mesudî, Hint Okyanusu üzerinde Madagaskar’a gelmiş burada Zengibar’da bir süre kaldıktan sonra gemiyle Umman’a geçmiştir. Umman’dan Bağdat’a dönen bir süre istirahat eden Mesudî, 926 yılında tekrar seyahate çıkarak Musul, Azerbaycan ve Curcan’ı ziyaret etmiş, Şam havalisini (Antakya ve Suriye’nin hudut bölgeleri) gezdikten sonra Fustat’a gitmiş ve Kuzey Afrika’yı gezmiştir. Mesudî, ömrünün geri kalan kısmını Fustat’ta geçirmiş ve hayatını 956 veya 957’de burada noktalamıştır.

Yazara Ait Kitaplar