Yazarlar

"Tarih bir anlamda halkların kutsal kitabıdır"
M.İ. Karamzin

Tursun İkramoviç Sultanov

7 Mayıs 1940’da Alma-ata (Almatı)’ya bağlı Kaskelen bölgesindeki Çemolgan köyünde dünyaya geldi. 1962’de Leningrad Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi’ne girdi; burada tarihi ve özel disiplinlerin yanı sıra Türkçe, Farsça, Çağatayca ve İngilizce öğrendi. Hocaları arasında Prof. İ. P. Petruşevsky, A. D. Noviçyev, A. D. Jeltyakov, V. S. Garbuzova, S. N. İvanov, V. G. Kondratyey ve A. T. Tagircanov gibi zamanın en ünlü şarkiyatçıları vardı. Fakülteyi bitirdikten sonra Afganistan ve Orta Asya tarihi konusunda en meşhur kişi olan V. A. Romodin’in nezaretinde Fars-Tacik ve Türkçe Kaynaklara Göre XVI.-XVII. Yüzyıllarda Kazak Halkı Tarihinin Ana Meseleleri isimli doktora çalışmasını tamamladı: 1971-74 yılları arasında Tarih Enstitüsü’nde arkeolog ve etnograf Ç. Ç. Velihanov’la (Alma-Ata) birlikte çalıştı. 1995’ten itibaren ise Petersburg Üniversitesi Orta Asya ve Kafkasya kürsüsünde ders vermektedir. Sultanov’un akademik çalışmaları daha ziyade Orta Asya tarihi üzerine yoğunlaşmıştır. Bölgenin kültürü ve genel tarihiyle ilgili olan Orta Çağ’a ait Türk ve Fars kaynaklarının en iyi yorumcularından ve naşirlerindendir. Sultanov’un Rusça, Kazakça ve İngilizce olarak yayınlanmış pek çok eseri ve makalesi mevcuttur.

Yazara Ait Kitaplar